de Common Interest Check - meer informatie

Met de Common Interest Check onderzoekt u de kans op voldoende wederzijds belang in uw organisatie en de mogelijkheden om die te vergroten. Het levert u verrassende aanknopingspunten op voor beter functioneren.

MET DE COMMON INTEREST CHECK HEBT U DE BESCHIKKING OVER VEEL MOGELIJKHEDEN

Nieuw: organisatie en medewerkers tegelijk in beeld
Het onderzoek bestaat uit 72 stellingen. Omdat het bereiken van wederzijds belang een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en daarvoor dus twee partijen nodig zijn, schenkt de Common Interest Check evenveel aandacht aan de organisatie als aan de medewerkers. Tegelijkertijd. De ene helft van de stellingen betreft daarom de organisatiekant, de andere helft de medewerkerskant. Zo worden organisatiekant en medewerkerskant in onderlinge samenhang bekeken.

Zicht op verschillen in beleving tussen deelnemerscategorieën
Met de Common Interest Check kunt u medewerkers, leidinggevenden en management aan het onderzoek laten deelnemen. Dit maakt inzicht per deelnemerscategorie mogelijk. En biedt uitgebreide onderlinge vergelijkingsmogelijkheden tussen de beleving van de verschillende deelnemerscategorieën. Dit levert aanknopingspunten op voor beter functioneren. Voor medewerkers is anonimiteit gewaarborgd.

Stellingen: voor elke deelnemer het eigen perspectief
Het programma onderscheidt drie perspectieven van waaruit deelnemers de stellingen voorgelegd kunnen krijgen: medewerkers-, leidinggevenden- en organisatieperspectief. U kiest per deelnemer het gewenste perspectief. Iedere deelnemer neemt zo vanuit het eigen perspectief aan de Common Interest Check deel. Bij elke stelling kiest de deelnemer het cijfer dat, vanuit zijn beleving, de huidige situatie binnen de organisatie het beste weergeeft.

Zicht op verschillen tussen organisatieonderdelen
De Common Interest Check biedt de mogelijkheid een organisatiestructuur in te brengen, waarmee u organisatieonderdelen en organisatieniveaus onderscheidt. Dit biedt inzicht per afzonderlijke organisatie-eenheid (zoals afdelingen en business units). En biedt bovendien allerlei onderlinge vergelijkingsmogelijkheden tussen de verschillende organisatieonderdelen en -niveaus.

Onbeperkt aantal deelnemers
Aan de Common Interest Check kunt u zoveel mensen laten deelnemen als u wilt.

Uitgebreide rapportage met aanknopingspunten voor verbetering
De rapportage met aanbevelingen, vergelijkingen en analyses wordt automatisch gegenereerd aan de hand van het door u aangebrachte onderscheid in organisatieonderdelen, organisatieniveaus en deelnemerscategorieën. Naast een totaalrapportage ontvangt u voor iedere deelnemende organisatie-eenheid een afzonderlijke rapportage met aanknopingspunten voor concrete quick wins op de korte termijn en voor proactieve verbeteringen voor blijvend goed functioneren op de langere termijn.

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van de Common Interest Check.

Volledige facilitering
De Common Interest Check faciliteert u in opzet, beheer en uitvoering van het onderzoek, zoals met:

 • opzetten en beheren van de gewenste organisatiestructuur voor de gewenste vergelijkingen en analyses
 • beheren van deelnemersgegevens
 • beheren van relevante datums
 • versturen van uitnodigingen aan deelnemers
 • bewaken van de voortgang
 • versturen (zo nodig) van herinneringen aan deelnemers
 • genereren van de rapportage

Het programma is gebruiksvriendelijk, direct beschikbaar en leidt u stapsgewijs door de inrichting en uitvoering van het onderzoek. Daarnaast is online een duidelijke handleiding beschikbaar.
Het administratieve beheer van het onderzoek kan over meerdere mensen worden verdeeld.

Volledige digitale ondersteuning
De Common Interest Check is webbased. Het onderzoek wordt volledig digitaaal ondersteund en is geheel in eigen beheer uitvoerbaar.

Eenmalige kosten

Maximumaantal deelnemers Bedrag excl. btw
25 € 300,=
50 € 500,=
100 € 750,=
200 € 1000,=
500 € 1500,=
onbeperkt € 2000,=
de Common Interest Check
vanaf € 300,=
 • tot onbeperkt aantal deelnemers
 • 72 prikkelende stellingen
 • keuzemogelijkheid voor perspectief per deelnemer: medewerker, leidinggevende of management
 • mogelijkheid van inbrengen organisatiestructuur
 • uitgebreide rapportage voor de hele organisatie en afzonderlijk voor elke afdeling en business unit
 • praktische en direct toepasbare aanknopingspunten voor verbetering voor elke afdeling en business unit
 • uitgebreide vergelijkingen tussen afdelingen en business units
 • inzicht in verschillen in beleving tussen medewerkers, leidinggevenden en management