Waarom is de COMMON INTEREST CHECK zinvol?

DE COMMON INTEREST CHECK SPEELT OPTIMAAL OP DE VERANDERDE MAATSCHAPPELIJKE VERHOUDINGEN IN

Veranderde verhoudingen
Binnen organisaties zijn de verhoudingen fundamenteel gewijzigd. Steeds meer maken organisaties en medewerkers eigen afwegingen vanuit de eigen wensen en doelstellingen. Ieder voor zich wil voldoende uit de arbeidsrelatie kunnen halen. Als dit lukt, is er wederzijds belang bij de samenwerking. Dit wederzijds belang en het vergroten ervan moet in elke organisatie centraal staan. Focus op het wederzijds belang is dé eigentijdse sleutel tot goed functioneren van organisatie én medewerkers.

De Common Interest Check speelt optimaal op de veranderde maatschappelijke verhoudingen in
Met de Common Interest Check onderzoekt u de kans op wederzijds belang binnen uw organisatie en de mogelijkheden om die te vergroten. U speelt daarmee in op de veranderde verhoudingen. Het levert u verrassende en direct toepasbare aanknopingspunten op waarmee u het wederzijds belang kunt vergroten. En het functioneren kunt verbeteren.
Met de Common Interest Check worden kansen beter benut.

Gehoord van organisaties

 • Soms missen we betrokkenheid bij medewerkers.
 • We krijgen medewerkers bij veranderingen soms moeilijk mee.
 • Het lijkt soms of medewerkers meer in zich hebben dan ze laten zien.
 • We zouden meer doorstroom binnen de organisatie willen.
 • We hebben nogal eens dat medewerkers onverwacht weggaan.

Gehoord van werknemers

 • Soms mis ik de motivatie voor mijn werk.
 • Mijn kwaliteiten worden hier niet gezien.
 • De kant die de organisatie opgaat, is niet de mijne.
 • Ik kan beter niet te open zijn.
 • Ik zie voor mezelf te weinig mogelijkheden voor de toekomst. En kijk wel eens uit naar ander werk.

Ongewenste patronen
Twijfel aan betrokkenheid, afnemende motivatie, te weinig doorstroom, onvoldoende bereidheid of vermogen om te veranderen, onverwacht verloop. Het zijn uitingen van vaak terugkerende patronen die het functioneren van organisaties en medewerkers negatief beïnvloeden en veelal tot extra kosten leiden. Doorgaans zijn het symptomen met onderliggende oorzaken. In de praktijk blijken ze dikwijls moeilijk te doorbreken.

De onderliggende oorzaak
Organisaties én medewerkers willen in de eerste plaats de eigen wensen gerealiseerd zien. En, meer dan voorheen, handelt men daar ook naar. Het handelen van organisaties en medewerkers kan daardoor uiteen gaan lopen. Het mogelijk uiteenlopen van belangen is dé onderliggende oorzaak dat bovengenoemde patronen blijven terugkeren. Kansen blijven daardoor liggen.

De Common Interest Check helpt ongewenste patronen te doorbreken
De Common Interest Check levert inzicht in onderliggende oorzaken die het wederzijds belang in de weg staan en het functioneren van organisatie en medewerkers negatief beïnvloeden. Daarmee biedt de Common Interest Check u de aanknopingspunten om ongewenste patronen als gevolg van onvoldoende wederzijds belang structureel te doorbreken. Motivatie, werkplezier, betrokkenheid en productiviteit nemen daarmee toe. Evenals de veranderbereidheid en het verandervermogen. Medewerkers én organisatie gaan beter functioneren. Ongewenst verloop van personeel wordt voorkomen.

Het belang van een goede regelmatige afstemming van het wederzijds belang
Wederzijds belang en arbeidsmotivatie zijn niet vanzelfsprekend. En ze veranderen in de loop van de tijd. Medewerkers beginnen gemotiveerd aan een nieuwe baan. Maar zonder nieuwe impuls zullen motivatie en ook werkplezier op zeker moment gaan afnemen. Onderstaande grafiek geeft dit weer.

Om ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd blijven en werkplezier houden, is regelmatig een nieuwe impuls nodig. Dit vraagt om goede afstemming van het wederzijds belang tussen organisatie en medewerkers en een adequate opvolging daarvan. Goed en regelmatig afstemmen van het wederzijds belang leidt tot nieuwe impulsen. Het zorgt voor beter functioneren en meer werkplezier. Dit is een win-win voor organisatie en medewerkers. Zie ook onderstaande grafiek.

De Common Interest Check stimuleert beter functioneren
De Common Interest Check levert de aanknopingspunten op voor een goede en regelmatige afstemming van het wederzijds belang en voor een adequate opvolging. Zo stimuleert de Common Interest Check beter functioneren. En helpt ongewenst verloop van personeel te voorkomen.

Met de Common Interest Check onderzoekt u in eigen beheer hoe u werkplezier en productiviteit binnen uw organisatie kunt vergroten. U toetst de huidige situatie binnen uw organisatie aan de voorwaarden om voldoende wederzijds belang te bereiken. Dit doet u niet alleen. Onafhankelijk van elkaar kunt u meerdere mensen (medewerkers, leidinggevenden en managers) en meerdere organisatieonderdelen (bijvoorbeeld afdelingen en business units) de toetsing laten uitvoeren. De Common Interest Check brengt alle input samen en verwerkt die tot een schat aan informatie. U krijgt inzicht in de uitkomsten en in de verschillen in beleving.
Het levert u praktische aanknopingspunten op voor verbetering. Altijd.

De Common Interest Check levert u aanknopingspunten op met quick wins op de korte termijn.
Maar dat niet alleen, ze richten zich ook op structureel beter functioneren voor de langere termijn. Dit geldt voor organisatie én medewerkers.
De Common Interest Check is bovendien een proactief instrument. De informatie levert u handvatten op waarmee u mogelijke problemen en onnodige kosten in de toekomst kunt voorkomen.

Focus op wederzijds belang met de Common Interest Check

 • is dé manier om ongewenste patronen te doorbreken
 • is dé basis om succesvol op veranderende verhoudingen en omstandigheden in te spelen
 • is dé sleutel tot goed functioneren

Met de Common Interest Check worden kansen beter benut. Altijd.

de Common Interest Check - de kortste weg naar goed functioneren voor elke organisatie!

Aan de slag
U kunt direct met de Common Interest Check aan de slag.

Profiteer van alle mogelijkheden die de Common Interest Check biedt. En ervaar wat het u oplevert.
de Common Interest Check
vanaf € 300,=
 • tot onbeperkt aantal deelnemers
 • 72 prikkelende stellingen
 • keuzemogelijkheid voor perspectief per deelnemer: medewerker, leidinggevende of management
 • mogelijkheid van inbrengen organisatiestructuur
 • uitgebreide rapportage voor de hele organisatie en afzonderlijk voor elke afdeling en business unit
 • praktische en direct toepasbare aanknopingspunten voor verbetering voor elke afdeling en business unit
 • uitgebreide vergelijkingen tussen afdelingen en business units
 • inzicht in verschillen in beleving tussen medewerkers, leidinggevenden en management
Wilt u eerst samen met enkele mensen kennismaken met de Common Interest Check? Bestel dan de Pilot-versie: een vereenvoudigde versie van de Common Interest Check.
Pilot-versie
€ 150,=
 • maximaal 5 deelnemers
 • 72 prikkelende stellingen
 • korte rapportage van de Pilot-groep
 • enkele direct toepasbare aanknopingspunten voor verbetering
Of wilt u zelf een eerste indruk van de Common Interest Check krijgen? Vul dan de korte individuele Kennismakingsversie in.
Kennismakingsversie
gratis
 • 1 deelnemer
 • 24 prikkelende stellingen
 • korte individuele rapportage