Welkom bij de Kennismakingsversie

Met de Kennismakingsversie krijgt u een eerste individuele indruk van de Common Interest Check.

De Kennismakingsversie bestaat uit 24 stellingen. U kiest zelf vanuit welk perspectief u de stellingen wilt invullen: medewerker, leidinggevende of management. Zo kunt u ervaren hoe de verschillende deelnemers de stellingen gepresenteerd krijgen.

De stellingen doorlopen de drie fases om tot een zo groot mogelijk wederzijds belang tussen organisatie en medewerkers te komen: voorbereiding, afstemming en opvolging. 

Omdat voor het bereiken van wederzijds belang twee partijen nodig zijn, schenkt de Kennismakingversie, net zoals de Common Interest Check, gelijktijdig evenveel aandacht aan de organisatie als aan de medewerkers.
De ene helft van de stellingen betreft daarom de organisatiekant, de andere helft de medewerkerskant.

Onder elke stelling staat een keuzebalk met cijfers op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 voor 'volledig oneens' staat en 10 voor 'volledig eens'. Bij elke stelling kiest u het cijfer dat, vanuit uw beleving, de huidige situatie binnen uw organisatie het beste weergeeft.

Bij de laatste stelling klikt u op 'Verzenden'. De rapportage verschijnt dan meteen op uw scherm.

Start