Wat houdt de Common Interest Check in

Met de Common Interest Check onderzoekt u de actuele situatie en de huidige kans op voldoende wederzijds belang in uw organisatie. En de mogelijkheden om die te vergroten. Het levert u verrassende aanknopingspunten op voor beter functioneren.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen stellingen voorgelegd. Bij elke stelling kiest de deelnemer het cijfer dat, vanuit zijn beleving, de situatie binnen de organisatie het beste weergeeft.

Bij het streven naar een zo groot mogelijk wederzijds belang zijn twee partijen betrokken: organisatie en medewerkers. Beide zijn verantwoordelijk. Daarom schenkt de Common Interest Check binnen één instrument evenveel aandacht aan de organisatiekant als aan de medewerkerskant. De ene helft van de stellingen betreft dan ook de organisatiekant, de andere helft de medewerkerskant. Organisatie en medewerkers worden zo in onderlinge samenhang bekeken. Dit levert niet alleen een vollediger beeld op, het maakt ook een meer afgewogen besluitvorming en effectiever handelen mogelijk.

Hiermee onderscheidt de Common Interest Check zich van andere instrumenten, die zich doorgaans óf op de organisatie óf op de medewerkers richten. Met als gevolg een eenzijdige analyse en het risico van verkeerde besluitvorming. Dit is wat u met de Common Interest Check voorkomt.

U kunt aan het onderzoek zoveel mensen uit de organisatie laten deelnemen als u wilt. Dit kan een kleinere groep zijn, bijvoorbeeld 10 tot 25 mensen. Of een grotere groep, bijvoorbeeld 50 tot 100 mensen. Of 100 tot 200. U bepaalt het zelf. Het maximumaantal deelnemers aan de Common Interest Check is onbeperkt.

De stellingen die de deelnemers voorgelegd krijgen, doorlopen de drie fases om tot een zo groot mogelijk wederzijds belang te komen:

 • Voorbereiding

  de voorbereiding door organisatie en medewerkers op hun afstemming van belangen
 • Afstemming

  de onderlinge afstemming van belangen en het maken van vervolgafspraken met de focus op een zo groot mogelijk wederzijds belang
 • Opvolging

  de opvolging door organisatie en medewerkers van de gemaakte afspraken

Met de Common Interest Check kunt u medewerkers, leidinggevenden en management aan het onderzoek laten deelnemen. Dit maakt inzicht per deelnemerscategorie mogelijk. En biedt uitgebreide onderlinge vergelijkingsmogelijkheden tussen de beleving van de verschillende deelnemerscategorieën. Dit alles levert u aanknopingspunten op voor beter functioneren.
Voor medewerkers is anonimiteit gewaarborgd.

Het programma onderscheidt drie perspectieven van waaruit deelnemers de stellingen voorgelegd kunnen krijgen: medewerkers-, leidinggevenden- en organisatieperspectief. Iedere deelnemer kan zo vanuit het eigen perspectief aan de Common Interest Check deelnemen. U kiest per deelnemer het gewenste perspectief:

 • Medewerkersperspectief

  voor de medewerkers
 • Leidinggevendenperspectief

  voor de leidinggevenden
 • Organisatieperspectief

  voor het management

De Common Interest Check biedt de mogelijkheid een organisatiestructuur in te brengen, waarmee u organisatieonderdelen en organisatieniveaus kunt onderscheiden. Dit biedt niet alleen inzicht per afdeling en business unit, maar ook allerlei onderlinge vergelijkingsmogelijkheden tussen de verschillende organisatieonderdelen en -niveaus.

De rapportage met aanbevelingen, vergelijkingen en analyses wordt automatisch gegenereerd. Naast een totaalrapportage ontvangt u voor iedere onderscheiden afdeling of business unit een afzonderlijke rapportage.
De rapportage geeft per organisatieonderdeel de Common Interest Indicator weer, de kans op voldoende wederzijds belang met uw medewerkers. En daarmee de huidige kans op optimaal functioneren.
Per fase krijgt u gemiddelde scores, uitgesplitst naar organisatiekant en medewerkerskant. In de rapportage worden de resultaten van de verschillende deelnemerscategorieën en de verschillende afdelingen en business units onderling vergeleken en geanalyseerd.
Last but not least bevat de rapportage per organisatieonderdeel aanknopingspunten voor concrete quick wins op de korte termijn en voor proactieve verbeteringen voor blijvend goed functioneren op de langere termijn.

Na inbrengen van de organisatiestructuur en de deelnemers, nodigt u de deelnemers met behulp van het programma uit om de Common Interest Check in te vullen. Deelnemers ontvangen een, door u aan te passen, uitnodigingsmail met informatie en een link om de Check in te vullen. Ingevulde Checks worden automatisch verwerkt in de rapportage.

De Common Interest Check is webbased. Het onderzoek wordt volledig digitaal ondersteund en is geheel in eigen beheer uitvoerbaar. Het gebruiksvriendelijke programma faciliteert u uitgebreid in opzet, beheer en uitvoering van het onderzoek. Zie de introductievideo Hoe werkt de Common Interest Check. Daarnaast is online een duidelijke handleiding beschikbaar.
Het administratieve beheer van het onderzoek kan over meerdere mensen worden verdeeld.

Profiteer van alle mogelijkheden die de Common Interest Check biedt. En ervaar wat het u oplevert.
de Common Interest Check
vanaf € 300,=
 • tot onbeperkt aantal deelnemers
 • 72 prikkelende stellingen
 • keuzemogelijkheid voor perspectief per deelnemer: medewerker, leidinggevende of management
 • mogelijkheid van inbrengen organisatiestructuur
 • uitgebreide rapportage voor de hele organisatie en afzonderlijk voor elke afdeling en business unit
 • praktische en direct toepasbare aanknopingspunten voor verbetering voor elke afdeling en business unit
 • uitgebreide vergelijkingen tussen afdelingen en business units
 • inzicht in verschillen in beleving tussen medewerkers, leidinggevenden en management
Wilt u eerst samen met enkele mensen kennismaken met de Common Interest Check? Bestel dan de Pilot-versie: een vereenvoudigde versie van de Common Interest Check.
Pilot-versie
€ 150,=
 • maximaal 5 deelnemers
 • 72 prikkelende stellingen
 • korte rapportage van de Pilot-groep
 • enkele direct toepasbare aanknopingspunten voor verbetering
Of wilt u zelf een eerste indruk van de Common Interest Check krijgen? Vul dan de korte individuele Kennismakingsversie in.
Kennismakingsversie
gratis
 • 1 deelnemer
 • 24 prikkelende stellingen
 • korte individuele rapportage