de Common Interest Check in de maatschappelijke context

De veranderingen
Maatschappelijke verhoudingen veranderen. Arbeidsmarktverhoudingen veranderen. Ook binnen organisaties zijn de verhoudingen in de loop van de jaren fundamenteel gewijzigd. Het organisatiebelang staat niet meer vanzelfsprekend voorop. Meer dan voorheen maken organisaties en medewerkers ieder voor zich eigen afwegingen vanuit de eigen wensen en doelstellingen.

Het belang voor elke organisatie
Binnen deze veranderde verhoudingen willen organisaties én medewerkers vooral de eigen wensen gerealiseerd zien. En, meer dan voorheen, handelt men daar ook naar, vanuit de gedachte hoe het eigenbelang zo goed mogelijk te dienen. Het handelen van organisaties en medewerkers kan daardoor uiteen gaan lopen. Het zijn maatschappelijke ontwikkelingen waar elke organisatie mee te maken krijgt en op in moet spelen.
Om optimaal te kunnen functioneren, moeten organisaties en medewerkers op zoek naar een nieuw evenwicht.

 

Gemeenschappelijk Belang - Balans

In de nieuwe verhoudingen moeten organisatie en medewerkers beide voldoende uit hun arbeidsrelatie kunnen halen. Belangen moeten in die zin parallel lopen. Het belang van beide, het wederzijds belang van organisatie en medewerkers in hun samenwerking, moet in de bedrijfsvoering centraal staan. Want, hoe groter het wederzijds belang, hoe gemotiveerder medewerkers zijn, hoe meer ze zich uitgedaagd voelen hun kwaliteiten te benutten.

 

Gemeenschappelijk Belang - Balans


Focus op het wederzijds belang is dé eigentijdse sleutel tot goed functioneren van organisatie én medewerkers.

Daarom onderzoekt de Common Interest Check het wederzijds belang.

Het belang van gezamenlijke inspanning
Door de veranderende verhoudingen is voldoende wederzijds belang in de arbeidsrelatie steeds minder vanzelfsprekend. Het vraagt om gerichte aandacht op verschillende gebieden. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van organisatie en medewerkers. Alleen met gelijktijdige inzet van beide partijen kan voldoende wederzijds belang worden bereikt.

Het belang van gelijktijdige aandacht
Gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt om gelijktijdige aandacht. De Common Interest Check is uniek, omdat hiermee binnen één instrument evenveel aandacht is voor de inzet van de organisatie als voor die van de medewerkers. Organisatie- en medewerkerskant worden in onderlinge samenhang bekeken.

De Common Interest Check biedt inzicht hoe het in uw organisatie met de aandacht en inzet van beide kanten staat.

Ondertussen zien organisaties zich geconfronteerd met een groot aantal veranderingen die elkaar snel opvolgen. Zoals de toenemende behoefte aan flexibiliteit, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, stijging van de gemiddelde leeftijd van medewerkers en het toenemende belang van duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is er sprake van een steeds verdere verschuiving van verantwoordelijkheden van overheid naar werkgevers. Deze veranderingen vragen om adequate acties. Voldoende wederzijds belang is ook daarvoor een voorwaarde.

Met de Common Interest Check onderzoekt u het wederzijds belang in uw organisatie.

Profiteer van alle mogelijkheden die de Common Interest Check biedt. En ervaar wat het u oplevert.
de Common Interest Check
vanaf € 300,=
 • tot onbeperkt aantal deelnemers
 • 72 prikkelende stellingen
 • keuzemogelijkheid voor perspectief per deelnemer: medewerker, leidinggevende of management
 • mogelijkheid van inbrengen organisatiestructuur
 • uitgebreide rapportage voor de hele organisatie en afzonderlijk voor elke afdeling en business unit
 • praktische en direct toepasbare aanknopingspunten voor verbetering voor elke afdeling en business unit
 • uitgebreide vergelijkingen tussen afdelingen en business units
 • inzicht in verschillen in beleving tussen medewerkers, leidinggevenden en management
Wilt u eerst samen met enkele mensen kennismaken met de Common Interest Check? Bestel dan de Pilot-versie: een vereenvoudigde versie van de Common Interest Check.
Pilot-versie
€ 150,=
 • maximaal 5 deelnemers
 • 72 prikkelende stellingen
 • korte rapportage van de Pilot-groep
 • enkele direct toepasbare aanknopingspunten voor verbetering
Of wilt u zelf een eerste indruk van de Common Interest Check krijgen? Vul dan de korte individuele Kennismakingsversie in.
Kennismakingsversie
gratis
 • 1 deelnemer
 • 24 prikkelende stellingen
 • korte individuele rapportage