de Pilot-versie - meer informatie

De Pilot-versie is een vereenvoudigde versie van de Common Interest Check, bedoeld om met een beperkt aantal deelnemers (maximaal 5) kennis te maken met de Common Interest Check. Het levert u een korte groepsrapportage op met enkele aanknopingspunten voor verbetering.

Als u meer mensen bij het onderzoek wilt betrekken en meer analyses, vergellijkingen en aanknopingspunten voor beter functioneren wilt ontvangen, gebruik dan de Common Interest Check.  

Stellingen vanuit 3 perspectieven

De Pilot-versie bestaat uit 72 stellingen, dezelfde stellingen als bij de Common Interest Check. Het programma onderscheidt drie perspectieven van waaruit deelnemers de stellingen voorgelegd kunnen krijgen: medewerker, leidinggevende of management.
U kiest per deelnemer het gewenste perspectief. Bij elke stelling kiest de deelnemer het cijfer dat, vanuit zijn beleving, de huidige situatie binnen de organisatie het beste weergeeft.

Organisatie- en medewerkerskant tegelijk in beeld

Omdat het bereiken van wederzijds belang een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en daarvoor dus twee partijen nodig zijn, schenkt de Pilot-versie, net zoals de Common Interest Check, evenveel aandacht aan de organisatie als aan de medewerkers. Tegelijkertijd. De ene helft van de stellingen betreft daarom de organisatiekant, de andere helft de medewerkerskant. Zo worden organisatiekant en medewerkerskant in onderlinge samenhang bekeken.

Rapportage

De rapportage wordt automatisch gegenereerd. U ontvangt een korte totaalrapportage van de Pilot-groep met maximaal vijf aanknopingspunten voor beter functioneren.
NB: In tegenstelling tot de Common Interest Check, wordt in de rapportage van de Pilot-versie geen onderscheid gemaakt in deelnemersperspectieven en organisatieonderdelen, waardoor deze vergelijkings- en analysemogelijkheden ontbreken.

Klik hier voor een voorbeeldrapportage van de Pilot-versie.

Volledige facilitering
Het Pilot-onderzoek is webbased. Het onderzoek wordt volledig digitaal ondersteund en is geheel in eigen beheer uitvoerbaar. Het gebruiksvriendelijke programma faciliteert u in de uitvoering, zoals met het beheren van deelnemersgegevens en het versturen van uitnodigingen. Daarnaast is online een duidelijke handleiding beschikbaar.

Eenmalige kosten

De Pilot-versie kost € 150,- (excl. btw).

Pilot-versie
€ 150,=
  • maximaal 5 deelnemers
  • 72 prikkelende stellingen
  • korte rapportage van de Pilot-groep
  • enkele direct toepasbare aanknopingspunten voor verbetering