Wat levert de Common Interest Check concreet op

PRAKTISCHE EN DIRECT TOEPASBARE AANKNOPINGSPUNTEN
voor beter functioneren
waarmee u:
 • ongewenste patronen doorbreekt die het functioneren negatief beïnvloeden
 • quick wins bereikt op de korte termijn
 • proactieve verbeteringen realiseert voor structureel beter functioneren voor de langere termijn
 • onnodige kosten voorkomt in de toekomst
 • tot win-win komt voor organisatie en medewerkers

UITGEBREIDE RAPPORTAGES
voor de gehele organisatie en per organisatieonderdeel
met daarin:
 • de Common Interest Indicator: de huidige kans op voldoende wederzijds belang (en daarmee de kans op optimaal functioneren)
 • uitgebreide analyses en vergelijkingen tussen afdelingen en business units
 • inzicht in verschillen tussen de beleving van medewerkers, leidinggevenden en management
 • uitkomsten uitgesplitst naar organisatiekant en medewerkerskant
 • praktische aanknopingspunten voor beter functioneren

De Common Interest Check: de kortste weg naar goed functioneren voor elke organisatie!

Profiteer van alle mogelijkheden die de Common Interest Check biedt. En ervaar wat het u oplevert.
de Common Interest Check
vanaf € 300,=
 • tot onbeperkt aantal deelnemers
 • 72 prikkelende stellingen
 • keuzemogelijkheid voor perspectief per deelnemer: medewerker, leidinggevende of management
 • mogelijkheid van inbrengen organisatiestructuur
 • uitgebreide rapportage voor de hele organisatie en afzonderlijk voor elke afdeling en business unit
 • praktische en direct toepasbare aanknopingspunten voor verbetering voor elke afdeling en business unit
 • uitgebreide vergelijkingen tussen afdelingen en business units
 • inzicht in verschillen in beleving tussen medewerkers, leidinggevenden en management
Wilt u eerst samen met enkele mensen kennismaken met de Common Interest Check? Bestel dan de Pilot-versie: een vereenvoudigde versie van de Common Interest Check.
Pilot-versie
€ 150,=
 • maximaal 5 deelnemers
 • 72 prikkelende stellingen
 • korte rapportage van de Pilot-groep
 • enkele direct toepasbare aanknopingspunten voor verbetering
Of wilt u zelf een eerste indruk van de Common Interest Check krijgen? Vul dan de korte individuele Kennismakingsversie in.
Kennismakingsversie
gratis
 • 1 deelnemer
 • 24 prikkelende stellingen
 • korte individuele rapportage